• Trang chủ
  • Các thông số kỹ thuật ngành bao bì
Hướng dẫn cách đọc tem chứng chỉ thùng carton

Hướng dẫn cách đọc tem chứng chỉ thùng carton

Mỗi thùng carton đều có tem chứng chỉ sản xuất thùng (Box Manufacturers Certificate) ở mặt đáy. Những thông số trên chứng chỉ mặc dù dễ bị bỏ qua, nhưng lại...