Công nghệ 'xanh' là cơ hội lớn cho ngành nhựa, bao bì Việt Nam

Công nghệ 'xanh' là cơ hội lớn cho ngành nhựa, bao bì Việt Nam

Sản phẩm của một doanh nghiệp Trung Quốc bán giá 50 USD không ai mua, nhưng sau khi doanh nghiệp này đầu tư làm chiếc hộp đẹp mắt và bán giá 500 USD thì khách tranh...

Triển vọng thị trường bao bì Việt Nam

Triển vọng thị trường bao bì Việt Nam

Ông Sang đã thông báo một số tình hình chung về ngành bao bì Việt Nam ; về phía AMCE ông Isidre đã đưa ra đánh giá “ngành bao bì Việt Nam có nhiều tiến bộ và sản...