Chiến lược phát triển dài hạn của Đại Phúc là trở thành nhà cung ứng các sản phẩm bao bì hàng đầu Việt Nam và khu vực. Vươn tầm quốc tế trong giai đoạn 2020-2025

Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của Đại Phúc là:

                1. Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

                2. Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.

                3. Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

*** Đại Phúc sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

  • Kế hoạch đầu tư tài sản:

- Trong giai đoạn 2020-2025: Đầu tư nâng cấp hệ thống dây chuyền hiện đại 4.0 nhằm nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

  • Khách hàng:

- Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối hàng đầu Việt nam.

  • Quản trị doanh nghiệp:

- Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

- Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

Về công Ty Bai Bì Đại Phúc

Về công Ty Bai Bì Đại Phúc

Đại Phúc mong muốn trở thành nhà cung ứng được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn...

Hệ Thống Quản Trị

Hệ Thống Quản Trị

Sơ đồ tổ chức của Đại Phúc được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi...

Nhân Sự Chủ Chốt

Nhân Sự Chủ Chốt

Sự lớn mạnh và thành công của Đại Phúc trong suốt gần 20 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới...

Thành Tích Nổi Bật

Thành Tích Nổi Bật

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, với bản lĩnh mạnh dạn đổi mới cơ chế, đón đầu áp dụng công nghệ mới, bản lĩnh đột phá, phát huy tính sáng tạo và...