Giới thiệu

Giá Trị Cốt Lõi: 

  • Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
  • TÔN TRỌNG Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
  • CÔNG BẰNG Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
  • ĐẠO ĐỨC Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.
  • TUÂN THỦ Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Triết Lý Kinh Doanh:

Đại Phúc mong muốn trở thành nhà cung ứng được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Đại Phúc. Đại Phúc xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chính sách chất lượng Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.

Get in touch

Better together

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ag elit, sed diam nonummy nibh euismod tin laoreet dolore magna aliquam erat voaoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Loret amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

For our clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Spirit of collaboration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Let’s have a chat!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidu

Contact