Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của Đại Phúc là trở thành nhà cung ứng các sản phẩm bao bì hàng đầu Việt Nam và khu vực. Vươn tầm quốc tế trong giai đoạn 2020-2025

Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của Đại Phúc là:

1. Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

2. Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.

3. Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

*** Đại Phúc sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

  • Kế hoạch đầu tư tài sản:

– Trong giai đoạn 2020-2025: Đầu tư nâng cấp hệ thống dây chuyền hiện đại 4.0 nhằm nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

  • Khách hàng:

– Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối hàng đầu Việt nam.

  • Quản trị doanh nghiệp:

– Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

– Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *