Giá Trị Cốt Lõi: 

  • CHÍNH TRỰC: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
  • TÔN TRỌNG: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
  • CÔNG BẰNG: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
  • ĐẠO ĐỨC Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.
  • TUÂN THỦ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Triết Lý Kinh Doanh:

Đại Phúc mong muốn trở thành nhà cung ứng được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Đại Phúc. Đại Phúc xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chính sách chất lượng Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.

thêm chi tiết

Chiến lược phát triển

  • Kế hoạch đầu tư tài sản:

– Trong giai đoạn 2020-2025: Đầu tư nâng cấp hệ thống dây chuyền hiện đại 4.0 nhằm nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

  • Khách hàng:

– Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối hàng đầu Việt nam.

  • Quản trị doanh nghiệp:

– Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

– Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc

xem chi tiết
Thành Tích Nổi Bật

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, với bản lĩnh mạnh dạn đổi mới [...]

Nhân Sự Chủ Chốt

Sự lớn mạnh và thành công của Đại Phúc trong suốt gần 20 năm vừa [...]

Hệ Thống Quản Trị

Sơ đồ tổ chức của Đại Phúc được thể hiện một cách chuyên nghiệp và [...]

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của Đại Phúc là trở thành nhà cung ứng [...]

Về công ty

Giá Trị Cốt Lõi:  CHÍNH TRỰC: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong [...]