Category Archives: Giới thiệu

Thành Tích Nổi Bật

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, với bản lĩnh mạnh dạn đổi mới [...]

Nhân Sự Chủ Chốt

Sự lớn mạnh và thành công của Đại Phúc trong suốt gần 20 năm vừa [...]

Hệ Thống Quản Trị

Sơ đồ tổ chức của Đại Phúc được thể hiện một cách chuyên nghiệp và [...]

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của Đại Phúc là trở thành nhà cung ứng [...]

Về công ty

Giá Trị Cốt Lõi:  CHÍNH TRỰC: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong [...]