Giấy cuộn màu nâu

Giấy cuộn màu nâu là loại giấy thường được gọi là giấy xi măng, với những đặc điểm đặc biệt như thô, dai, có màu nâu tự nhiên và thường…