Giấy xeo 2 lớp

Hiện nay giấy xeo đang là 1 sản phẩm quan trọng trong việc đóng gói, kê lót hoặc bọc sản phẩm nhằm hỗ trợ cho ngành công nghiệp…

Danh mục: