Tấm Giấy Tổ Ong

Tấm giấy tổ ong là giấy có cấu trúc giống tổ ong, giấy bên trong đó được gọi là lõi (core). Sau đó chạy 2 mặt giấy bên ngoài tạo thành tấm giấy có độ dày khác nhau theo nhu cầu của khách hàng. Tấm giấy tổ ong được sản xuất theo nguyên tắc cấu trúc tổ ong bên trong …

Danh mục: