Thùng carton thực phẩm 7 lớp

Những thùng bìa carton 7 lớp dày dặn và chống lại được các tác động mạnh của sự va chạm sẽ giữ thực phẩm được vận chuyển an toàn và đảm bảo.

Danh mục: