Thùng giấy carton thủy sản 5 lớp

Thủy sản là thực phẩm dễ bị hư hỏng ôi thiu nên cần được đóng gói bảo vệ chắc chắn bên ngoài để đảm bảo độ tươi ngon của nó. Bao Bì Đại Phúc là đơn vị cung cấp thùng giấy carton thủy sản 5 lớp uy tín nhất cho sự lựa chọn của bạn

Danh mục: