Thùng giấy carton may mặc 5 lớp

Kể từ khi ra đời loại giấy carton gợn sóng đầu tiên vào năm 1856, đã có những bước phát triển to lớn để làm cho sản phẩm thùng giấy carton 5 lớp trở nên mạnh mẽ hơn và phù hợp hơn với nhu cầu đóng gói hàng may mặc của chúng ta ngày nay.

Danh mục: