Giấy Pallet tổ ong vận tải hàng hóa

Trong công nghiệp bao bì và đòng gói, giấy pallet tổ ong vận tải hàng hóa có thể kết hợp với các vật liệu khác như thanh nẹp góc, thùng carton, mặt carton dày, văng keo,…nhằm nâng cấp độ bảo vệ và sức chịu lực. Nhằm đem đến sự an toàn cho hàng hóa khi vận tải khi sử dụng giấy Pallet tổ ong vận tải hàng hóa.

Danh mục: