Pallet giấy tổ ong xếp đỡ hàng hóa

Pallet giấy tổ ong xếp đỡ hàng hóa được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hiện nay. Pallet giấy tổ ong rất thuận tiện cho việc xếp đỡ hàng hóa trong kho, nhà xưởng, giúp việc vận tải hàng hóa được dễ dàng, nhanh chóng. Pallet giấy tổ ong hay còn gọi là tấm kê hàng.

Danh mục: